People

and collaborators

Head of research programs

Brno University of Technology

prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
Principal Project Investigator
Personal profile on BUT

prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Head of RP1 Advanced Materials
Personal profile on BUT

doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
Head of RP2 Additive Technologies
Personal profile on BUT

doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
Head of RP3 Mechatronics, Smart Technologie and Virtual Twins
Personal profile on BUT

People

Key staff members

Research institutions

Brno University of Technology
 • prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
 • prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
 • doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
 • doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
 • doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D.

University of Chemistry and Technology in Prague
 • prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch
Czech Technical University in Prague
 • prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

VŠB – Technical University of Ostrava
 • doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.

Institute of Physics of Materials of the AS CR, v. v. i.
 • doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.

Technologically oriented corporations

ŽĎAS, a.s.
 • Ing. Jiří Sochor
Slovácké strojírny, akciová společnost
 • Ing. Jiří Rosenfeld, CSc.
Bosch Rexroth, spol. s r.o.
 • Ing. Dětřich Robenek
Blumenbecker Prag s.r.o.
 • Ing. Andrej Schvarc
PBS Turbo s.r.o.
 • Ing. Jiří Pivoňka
DAIDO METAL CZECH s.r.o.
 • Colin McAlesee
MODULARTEST s.r.o.
 • Ing. Pavel Skuhravý
BAUMÜLLER BRNO, s.r.o.
 • Ing. Jiří Kurfürst, Ph.D.
EMP s.r.o.
 • Ing. Jaroslav Chmelíček
EXMONT-Energo a.s.
 • Ing. Jaroslav Teplý
ProSpon, spol. s r.o.
 • Ing Zdeněk Čejka
CASALE PROJECT a.s.
 • Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Robert Bosch, spol. s r.o.
 • Ing. Rostislav Šolta, Ph.D.
METALKOV, spol. s r. o.
 • Ing. Evžen Reitschläger, ml.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
 • Ing. Pavel Novák
KOMA - Industry s.r.o.
 • Gustav Kotajny
Shape Steel a.s.
 • Ing. Martin Kovalčuk
Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.
 • Ing. Libor Vlček, Ph.D.
UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • RNDr. Jaroslav Kučera, CSc.
Top