Články výzkumné činnosti

Články

V rámci NCK MESTEC jsou realizovány výzkumné a vývojové činnosti s cílem dosažení takových aplikačních výsledků, které disponují vysokým potenciálem pro uplatnění v průmyslové praxi.

V první řadě se jedná o výsledky s průmyslově-právní ochranou, jako jsou patenty a užitné vzory. Mezi další výsledky pak patří prototypy, funkční vzorky, ověřené technologie a software. Vedle těchto výsledků vznikají dále odborné publikace a další druhy článků, které prezentují jak dosažené výsledky, tak nové poznatky z oblasti výzkumné agendy NCK MESTEC.

Clanky

Přehled článků

Článek Odkaz
Kubela, T., Pochyly, A., & Singule, V. (2019).
High accurate robotic machining based on absolute part measuring and on-line path compensation.
Paper presented at the International Conference on Electical Drives and Power Electronics, 2019-September 143-148. doi:10.1109/EDPE.2019.8883912
Detail
Steinbauer, P., Neusser, Z., Bukovsky, I., & Neruda, M. (2019).
Lighting pole health monitoring for predictive maintenance.
Paper presented at the Procedia Structural Integrity, 17 799-805. doi:10.1016/j.prostr.2019.08.106
Detail
Bijalwan, V., Prajzler, V., Erhart, J., Tan, H., Roupcová, P., Sobola, D., Tofel, P., & Maca, K. (2021).
Rapid pressure-less and spark plasma sintering of (Ba0.85Ca0.15Zr0.1T0.9)O3 lead-free piezoelectric ceramics.
Journal of the European Ceramic Society, 41(4), 2514-2523. doi:10.1016/j.jeurceramsoc.2020.11.029
Detail
Bijalwan, V., Erhart, J., Spotz, Z., Sobola, D., Prajzler, V., Tofel, P., & Maca, K. (2021).
Composition driven (ba,ca)(zr,ti)O3 lead-free ceramics with large quality factor and energy harvesting characteristics.
Journal of the American Ceramic Society, 104(2), 1088-1101. doi:10.1111/jace.17497
Detail
Bijalwan, V., Tofel, P., Spotz, Z., Částková, K., Sobola, D., Erhart, J., & Maca, K. (2020).
Processing of 0.55(Ba0.9Ca0.1)TiO3-0.45Ba(Sn0.2Ti0.8)O3 lead-free ceramics with high piezoelectricity.
Journal of the American Ceramic Society, 103(8), 4611-4624. doi:10.1111/jace.17090
Detail
Cvrček, L., Denk, F., & Čejka, Z. (2020).
Comparison of 3D printed trabecular structure with porous plasma spray: A method based on mapping the local modulus of elasticity.
Materials Research Express, 7(7) doi:10.1088/2053-1591/aba147
Detail
Fintová, S., Pokorný, P., Fajkoš, R., & Hutař, P. (2020).
EA4T railway axle steel fatigue behavior under very high-frequency fatigue loading.
Engineering Failure Analysis, 115 doi:10.1016/j.engfailanal.2020.104668
Detail
Arbeiter, F., Trávníček, L., Petersmann, S., Dlhý, P., Spoerk, M., Pinter, G., & Hutař, P. (2020).
Damage tolerance-based methodology for fatigue lifetime estimation of a structural component produced by material extrusion-based additive manufacturing.
Additive Manufacturing, 36 doi:10.1016/j.addma.2020.101730
Detail
Barta, J., Knebl, L., Vitek, O., Bramerdorfer, G., & Silber, S. (2020).
Optimization of line-start synchronous reluctance machine amended from an induction machine.
Paper presented at the Proceedings - 2020 International Conference on Electrical Machines, ICEM 2020, 272-277. doi:10.1109/ICEM49940.2020.9270722
Detail
Nahoru