Výsledek: Systém pro optimální výběr robotu s ohledem na danou trajektorii robotu

Motivace

Motivací je vyvinout a odladit software, který z dané databáze robotů (včetně kolaborativních) vybere optimální robot s ohledem na požadovanou trajektorii.

Komerční využití

Navržený software, má potenciál v rámci výběru co možná nejvhodnějšího robotu pro danou úlohu, respektive prováděnou trajektorii.

Fáze vývoje

Software je odzkoušený a pokračuje se na vývoji dalších optimalizacích zohledňujících další parametry, jako jsou rychlost, doba, délka dráhy, momenty atd.

Klíčová slova

Robotika, robotizace, optimalizace, kolaborativní robot

Popis

Software slouží jako nástroj, který na základě zadané trajektorie koncového bodu robotu a dalších parametrů (rychlost atd.) vizualizuje projetí trajektorie zvoleným typem robotu, včetně vizualizace kritických míst (mimo dosah trajektorie, kolize části robotu, překročení maximální rychlosti). Uživatel může nastavit požadovanou polohu robotu vůči zadané trajektorii. Rovněž je k dispozici funkce pro automatické nalezení všech možných poloh daného robotu vůči zadané trajektorii vzhledem k omezením pracoviště (překážky). Tuto funkci je možno spustit jak pro jeden zvolený robot, tak automaticky pro všechny roboty z databáze aplikace.

Způsob ochrany

Software (interní označení 016/30-11-2020_SW)

Hledání partnera

Licencování nebo spolupráce na vývoji

Další informace

Software je vytvořen ve Visual C++ 2017 a využívá DirectX 11 pro vykreslování 3D grafiky. Požadavky na počítač pro spuštění aplikace: operační systém Windows 7/8/10, Microsoft Visual C++ Redistributable 2017, grafická karta podporující HW akceleraci DirectX 11, rozlišení monitoru min. 1920x1080, 6 GB RAM. Součástí je ukázková databáze s 17 průmyslovými a kolaborativními roboty (další je možno uživatelsky přidávat), 25 pracovišti (další je možno uživatelsky přidávat), 24 trajektoriemi (další je možno uživatelsky přidávat). Výstup software - okno aplikace s grafických výstupem zobrazujícím robotizované pracoviště.

Kategorie

Modulární a robotická pracoviště

Kontakt

Prof. Dr. Ing. Petr Novák
Katedra robotiky, VŠB - TU Ostrava

Ilustrační obrázky

Nahoru