Výsledek: Připojovací potrubí chladiče

Motivace

Hlavní motivací pro vytvoření této komponenty bylo zjednodušení komplikovaného montážního uzlu pomocí redukce počtu potřebných dílů. Cílem bylo zachovat všechny stávající připojení hydraulických prvků a přidat možnost umístění teplotního čidla. Optimální prostředek pro dosažení tohoto cíle bylo použití aditivních technologií a tvarové optimalizace.

Komerční využití

Díl využívá spoluvlastník, firma Bosch Rexroth, ve vyvíjeném kolovém nakladači s elektrickým pohonem. Díl může být modifikován pro zjednodušení soustav redukcí a tvarovek, které jsou typické u většiny hydraulických systémů, a může tím vyřešit zástavbové problémy. Takovéto díly mají také potenciál ke snížení hydraulických ztrát, ačkoliv to v tomto případě nebylo cílem. Díl je možné upravit dle konkrétní specifikace zástavby stroje.

Fáze vývoje

Funkční vzorek je momentálně testován při zkušebním provozu prototypu kolového nakladače.

Klíčová slova

Aditivní technologie, selektivní laserové tavení, SLM, AlSi10Mg, hydraulické komponenty

Popis

Komponenta se nachází na vstupu do chladiče, kde slouží pro připojení 4 hydraulických hadic s různým průměrem. Navržený součást je kompaktní, unikátně kombinuje 6 původních dílů a zároveň poskytuje prostor pro připojení všech vstupů včetně dodatečné montáže teplotního snímače. V maximální možné míře využívá tvarové prvky vhodné pro aditivní výrobu a díky tomu je potřeba k jeho výrobě minimum podpůrných struktur, což snižuje cenu výroby stejně jako čas na post-processing. Díl je vyroben z hliníkové slitiny AlSi10Mg pomocí technologie selektivního laserového tavení (SLM). Závity a dosedací plochy jsou obrobeny pomocí CNC frézky.

Způsob ochrany

Funkční vzorek (obchodní tajemství)

Hledání partnera

Licencování

Další informace

Díky použití aditivních technologií lze součást maximálně přizpůsobit zástavbovému prostoru, zjednodušit montáž a zvýšit počet vstupů a výstupů oproti standardnímu hydraulickému šroubení.

Kategorie

Aditivní technologie, Komponenty pro hydraulické obvody

Kontakt

doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
Ústav konstruování - Odbor reverzního inženýrství a aditivních technologií, VUT v Brně

Ilustrační obrázky

Nahoru