Výsledek: Vnitřně strukturovaný tlumič

Motivace

Hlavní motivací pro vytvoření výsledku bylo vytvořit vnitřně strukturovaný tlumič, který bude vyroben jako jeden celek z hliníkové slitiny AlSi10Mg technologií 3D tisku metodou SLM (Selective Laser Melting). Díky této technologii a vhodnému konstrukčnímu uspořádání je možné obal tlumiče zhotovit jako jeden celek včetně tlumící vložky. Snížením počtu dílů se snižuje potřebný čas na montáž, tím dojde k zvýšení produktivity výroby a navíc ke zlepšení tlumících a vibračních vlastností.

Komerční využití

Řešení vnitřně strukturovaného tlumiče výfukových plynů lze v zásadě použít a optimalizovat na každý vhodný spalovací motor. Najde tedy uplatnění v leteckém průmyslu, lodním průmyslu, automobilovém průmyslu, modelářství, zábavním průmyslu atd.

Fáze vývoje

Momentálně je díl ve fázi vyrobeného prototypu, který bude dále podroben testování. Dále se uvažuje o použití jiných materiálů při zachování a využití aditivní technologie. Poznatky z vývoje budou sloužit pro další vědecké záměry.

Klíčová slova

3D tisk, aditivní technologie, SLM

Popis

Podstatou výsledku je vnitřně strukturovaný tlumič pro RC modely letadel a jiné RC modely osazené spalovacím motorem. Standardní tlumiče používané v modelech a dostupné na trhu jsou složeny z několika součástí. Nosnou součástí je dělený obal tlumiče, který je spojený v dělící rovině šrouby, lisováním, nebo jiným typem spojení. Uvnitř tlumiče je jedna nebo více strukturovaných tlumících vložek, které tlumí výfukové plyny proudící z motoru. Skladbou tlumících vložek lze v tomto případě dosáhnout požadovaného tlumícího efektu. Takto koncipovaný tlumič je díky spojovacím prvkům poměrně velký a hmotný, což ovlivňuje vlastnosti např. RC modelů letadel. Nově natržený strukturovaný tlumič je vyrobený jako jeden celek z hliníkové slitiny AlSi10Mg technologií 3D tisku metodou SLM (Selective Laser Melting). Díky této technologii a vhodnému konstrukčnímu uspořádání je možné obal tlumiče zhotovit jako jeden celek včetně tlumící vložky. Geometrie strukturovaného tlumiče je možné díky parametrickému modelování (tvorba 3D modelu) navrhnout a zhotovit individuálně pro každý typ, parametry a výrobní řadu motoru modelu a jejich uchycení v konstrukci RC modelu.

Způsob ochrany

Funkční vzorek (interní označení 036/29-09-2020_F)

Hledání partnera

Licencování nebo spolupráce na vývoji

Další informace

Kategorie

Aditivní technologie, strojírenství

Kontakt

Ing. Marek Pagáč, Ph.D.,
Centrum 3D tisku Protolab, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie, VŠB - TU Ostrava

Ilustrační obrázky

Nahoru