O centru

Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC) vzniklo za účelem soustředění kapacit jednotlivých pracovišť výzkumných organizací a technologicky orientovaných firem na realizaci společné výzkumné agendy.

Zaměření centra kombinuje víceoborové výzkumné specializace (konstruování, mechanika, elektrotechnika, chemie, biologie, senzorika, materiálové inženýrství, virtuální navrhování apod.), které směřují ke třem vzájemně provázaným technologickým oblastem, jejichž uplatnění je zacíleno prioritně na strojírenskou výrobu pro 21. století.

Centrum se aktuálně sestává z 5 výzkumných organizací a 25 firem.

V období 2019 - 2022 se realizoval projekt TN01000071 Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství a byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní centra kompetence. Projekt byl úspěšně ukončen, přičemž se ho účastnilo 5 výzkumných organizací a 19 firem

V období 2023 – 2028 je realizován navazující 1. rozvojový projekt TN02000010 Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství a je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní centra kompetence a Národního plánu obnovy z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

Více o programu NCK na webových stránkách TA ČR.

Výzkumné programy

Klíčovou oblastí pro průmysl 21. století se jeví, zejména v podmínkách České republiky, rozvoj technologií umožňujících výrobu chytrých komponent a systémů, které budou základem nových generací strojů a zařízení. Jedná se o komplexní součásti kombinující nové materiály, virtuální navrhování a prototypování s mechatronikou a řízením, a to včetně softwarových nástrojů.

Pokročilé materiály

Materiály a materiálový výzkum jsou základním předpokladem pro strojírenství 21. století.
více

Aditivní technologie

Dynamický rozvoj aditivních technologií (AM) je v posledních deseti letech jedním z významných technologických témat zasahujících do celého spektra průmyslových odvětví.
více

Mechatronika

Požadavek efektivní výroby a úspory přírodních zdrojů lze naplnit aplikovaným výzkumem a rozvojem nových technologií a jejich integrací do moderních strojů, zařízení a procesů.
více

Transportní jevy a energie

Aktuální výzkumné aktivity v oblasti transportních jevů a energie se zaměřují na bezemisní energetiku, dopravu a budovy. více

Tribologie a povrchy

Aktuální výzkumné tribologické trendy se zaměřují na kombinaci vícerozměrného modelování, analytických a experimentálních technik s cílem lépe porozumět tribologickým procesům v molekulárním, nano a mikro měřítku. více

Úsporné technologie a materiály pro udržitelný rozvoj

Moderní vývoj technologií ve strojírenství je v současnosti zaměřen na zvyšování energetické účinnosti a omezení materiálních nákladů. více

Nahoru