Kontakt

NCK MESTEC

Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2, 616 69 Brno, Česká republika


prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D., hlavní řešitel
martin.hartl@vutbr.cz
 +420 54114 2769

Ing. Šárka Hadererová, vedoucí administrativního týmu
hadererova@fme.vutbr.cz
 +420 54114 4990

Bc. Pavel Kratochvíl, projektový manažer - agenda výsledků
kratochvil.p@fme.vutbr.cz
 +420 54114 4984

Ing. Veronika Holcová, finanční manažerka
holcova@fme.vutbr.cz
 +420 54114 4978

Nahoru