Články

Články výzkumné činnosti

V rámci NCK MESTEC jsou realizovány výzkumné a vývojové činnosti s cílem dosažení takových aplikačních výsledků, které disponují vysokým potenciálem pro uplatnění v průmyslové praxi.

V první řadě se jedná o výsledky s průmyslově-právní ochranou, jako jsou patenty a užitné vzory. Mezi další výsledky pak patří prototypy, funkční vzorky, ověřené technologie a software. Vedle těchto výsledků vznikají dále odborné publikace a další druhy článků, které prezentují jak dosažené výsledky, tak nové poznatky z oblasti výzkumné agendy NCK MESTEC.

Přehled článků

ČlánekOdkaz
Fintová, S.; Kunz, L.; Chlup, Z.; Kubena, I.; Mertová, K.; Hradil, D.; Duchek, M. (2023).
Grain refinement effect on fatigue life of two grades of commercially pure titanium
INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE  Volume: 176  Article Number: 107883  DOI: 10.1016/j.ijfatigue.2023.107883 Early Access Date: AUG 2023 Published: NOV 2023
Detail
Mohammad, H.; Vlasic, F.; Zacek, J.; Maya, B.; Mazal, P. (2023).
Using acoustic emission for condition monitoring of the main shaft bearings in 4-point suspension wind turbine drivetrains
NONDESTRUCTIVE TESTING AND EVALUATION  DOI: 10.1080/10589759.2023.2283511 Early Access Date: NOV 2023
Detail
Nahoru