Úsporné technologie a materiály pro udržitelný rozvoj

Úsporné technologie a materiály pro udržitelný rozvoj - ....

Moderní vývoj technologií ve strojírenství je v současnosti zaměřen na zvyšování energetické účinnosti a omezení materiálních nákladů. Je potřeba vyvíjet nové technologie a konstrukční řešení, která pomohou omezit plýtvaní elektrickou energií a materiálových zdrojů. Snižování tření ložisek je především v energetice významným zdrojem úspor a zvyšování účinnosti. U konvenčních konstrukčních a výrobních technologií způsobuje tření či nadměrné zatížení opotřebení. Jeho průběh je potřeba během provozu digitalizovat, monitorovat a predikovat. V oblasti aditivní výroby implementace moderních technologií a postupů při návrhu a provozu strojů umožní dosáhnout mnohem efektivnější spotřeby energie a výrazně nižších materiálových a provozních nákladů. Implementaci digitalizace ve výrobě a pokročilých senzorických technologií lze přejít z plánované údržby na údržbu prediktivní, která zajistí delší životnost s minimalizovaným plýtváním energetických a materiálových zdrojů.

 

Další oblastí je výzkum polymerních materiálů a kompozitů pro širší uplatnění v průmyslové praxi. Polymerní materiály, předně termoplasty a jejich kompozity, jsou velmi široce vyžívány a kontinuálně vyvíjeny. Jejich rozvoj úzce souvisí s dlouhodobým tlakem na snižování hmotnosti komponent a jejich rychlou a efektivní výrobu např. v automobilovém průmyslu mohou vést k výraznému odlehčení celých vozů a tím mohou výrazně snížit emise CO2 při jejich provozu. Velké množství polymerních materiálů lze také úspěšně recyklovat a umožňují tak jednodušeji přistoupit k cirkulárnímu hospodářství. Nízká hmotnost polymerních materiálů v kombinaci s bio-kompatibilitou a možností jednoduše vytvářet komplexní struktury pomocí aditivních technologií z nich dělá ideálního kandidáta pro bio-aplikace. V kombinaci s průmyslem 4.0. lze vytvářet velice efektivně personalizované implantáty nebo celé náhrady pro daného pacienta.

Nahoru